Om disprețuitor


om disprețuitor

Proverbe Proverbe NTR Cel disprețuitor față de Cuvânt va fi obligat să plătească, dar cel temător de poruncă va fi răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, îndepărtând omul de la cursele morții. Un bun discernământ oferă bunăvoință, dar calea celor necredincioși este anevoioasă.

ce viziune îți poți da naștere

Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar cel nesăbuit își dă la iveală nebunia. Un mesager rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce vindecare.

colti si viziune

Cine ignoră mustrarea merge spre sărăcie și rușine, dar cine ia seama la îndrumare va fi respectat. O dorință împlinită este dulce sufletului, dar om disprețuitor cei nesăbuiți, a te întoarce de la rău, este o urâciune.

om disprețuitor viziunea se va recupera după naștere

Cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept, dar cine se asociază cu nesăbuiții va avea de suferit. Nenorocirea îi urmărește pe cei păcătoși, dar cei drepți sunt răsplătiți cu fericire. Omul bun lasă om disprețuitor nepoților săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel drept.

Om disprețuitor omului sărac produce hrană din belșug, dar aceasta este spulberată din cauza nedreptății. Cel drept mănâncă până se satură, dar pântecul celor răi va duce lipsă.

om disprețuitor cum să restabiliți rețetele viziunii