Vedere slabă și karma, Ce karma ai în funcție de zodie. Tabelul tibetan care te ajută să afli


Volumul 1 Esenţa vieţii: destinul, karma, spiritul

KARMA — CONŢINUT AL VIEŢII A doua conferinţă Leipzig, 5 noiembrie După ce ieri am vorbit despre alcătuirea tripartită pe care o are viaţa sufletească a omului lumea de reprezentări sau lumea gândurilor, lumea stărilor afective şi lumea impulsurilor de voinţătrebuie să ne intereseze discutarea următoarei problerne: Cum poate interveni autoeducarea pentru vedere slabă și karma putea lucra noi înşine în mod corespunzător la dezvoltarea şi formarea corectă a celor trei componente ale vieţii noastre sufleteşti.

Pornind mai întâi de la viaţa noastră de voinţă, de la viaţa impulsurilor noastre de voinţă, ne întrebăm: Ce calităţi trebuie să dezvoltăm în mod deosebit, dacă vrem să influenţăm în mod favorabil viaţa noastră de voinţă?

ce trebuie să știi despre viziunea ta exerciții pentru vederea binoculară

O influenţă deosebit de favorabilă asupra vieţii noastre de voinţă o are o viaţă orientată în întreaga sa existenţă după o concepţie despre karma, s-ar mai putea spune o viaţă sufletească care se străduieşte să dezvolte ca trăsătură principală atitudinea de seninătate şi de acceptare a destinului. Şi cum s-ar putea dobândi în mod efectiv această acceptare, această linişte sufletească faţă de propriul destin decât făcând din karma un adevărat conţinut de viaţă?

vedere slabă și karma dacă vederea este minus aproximativ 3

Ce înseamnă să facem din karma un conţinut de viaţă adevărat? Înseamnă nu numai o teorie, ci să obţinem o conştientizare clară atunci când ne loveşte o suferinţă proprie sau suferinţa altora, când primim o bucurie sau o lovitură gea a destinului a faptului că într-un anumit sens, superior, noi înşine am prilejuit o lovitură dureroasă a destinului.

Aceasta înseamnă să dezvoltăm în noi o asemenea stare de spirit, încât să primim o bucurie cu recunoştinţă, fiindu-ne totodată foarte clar faptul că în special faţă de o bucurie nu trebuie să ne pierdem firea, căci într-o anumită privinţă devine periculos ca vedere slabă și karma bucurie să ne altereze.

Vedere slabă asupra karmei

Putem înţelege bucuria, dacă vrem să facem progrese, în felul următor: bucuria este, într-o mare măsură, ceva ce ţine de destinul nostru viitor şi nu de trecut. În cele mai multe cazuri, bucuria nu reprezintă un merit pentru fapte săvârşite în trecut.

Tweet Tibetanii spun că sufletul se reîncarnează de 9 ori. Fiecare reîncarnare vine cu încercări karmice.

Dacă examinăm karma cu ajutorul metodelor oculte, constatăm, într-adevăr, că în cele mai multe cazuri bucuria pe care o trăim nu o merităm şi va trebui să o considerăm de aşa manieră, încât să o primim cu recunoştinţă, deoarece ne este dată de entităţi divine, fiind trimisă de zei; prin urmare, trebuie să ne spunem că bucuria pe care o avem astăzi trebuie să ne însufleţească pentru preluarea în noi a forţelor pe care ni le insuflă şi pentru folosirea acestor forţe în modul cel mai util.

Trebuie să privim bucuria ca pe un fel de vedere slabă și karma pentru viitor.

vedere slabă și karma Iskhakov scăpat din vedere

Dimpotrivă, când este vorba de o suferinţă, faptele săvârşite de noi au fost, în general, de aşa natură, încât o merităm, iar cauza o găsim întotdeauna în cursul vieţii actuale sau în cursul unei vieţi precedente. Şi apoi, trebuie să ne fie clar că în viaţa noastră exterioară nu ne-am comportat în mod corespunzător acestei stări de spirit karmice. În viaţa exterioară, de toate zilele, nu putem avea întotdeauna faţă de ceea ce ne provoacă suferinţa acea atitudine care să apară ca o supunere în faţa destinului.

vedere slabă și karma minus 1 75 viziune

De cele mai multe ori nu înţelegem imediat legea destinului. Dar chiar dacă în exterior nu putem să ne comportăm aşa cum se cuvine, esenţial este să o facem în interiorul nostru.

Cum se dezvoltă un program karmic personal?

Şi chiar dacă în exterior comportamentul nostru nu a fost corespunzător din punct de vedere vedere slabă și karma, în adâncul sufletului omul trebuie să-şi spună că, în fond, el însuşi a fost cauza tuturor suferinţelor. Să luăm un exemplu: să presupunem că cineva ne loveşte, ne bate cu un baston. În mod obişnuit, omul se întreabă în asemenea caz: Cine este cel care m-a lovit?

Atunci când mânia lui Dumnezeu ne ajunge în mod dureros, ne întrebăm cu groază: ale cui păcate le ispăşim? Ce vină avem noi pentru greşelile altora? Răspunsul este stupefiant: suferim pentru greşelile acestei vieţi, pentru păcatele părinţilor şi ale rudelor noastre, dar patimile ce le suportăm nu ne sunt de ajuns spre a ieşi, într-un târziu, curaţi ca lacrima în faţa Celui de Sus. Scânteia de viaţă ce o purtăm în noi, de când ne-am cuibărit în pântecul mamei şi până în clipa trecerii spre veşnicie, a avut multe înfăţişări trupeşti de-a lungul istoriei omenirii.

În foarte puţine cazuri oamenii îşi spun că ei înşişi s-au pedepsit. Şi totuşi realitatea este că noi înşine am ridicat bastonul împotriva unui om, în trecut. Da, dumneavoastră înşivă sunteţi cel care ridicaţi acum bastonul.

Când avem de trecut un obstacol, acesta este efectul karmei.

  1. Volumul 1 Esenţa vieţii: destinul, karma, spiritul
  2. Anatomia fiziologie a organelor vederii
  3. Karma | Picaturi de lumina
  4. Vedere slabă asupra karmei
  5. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Dacă cineva este pornit împotriva noastră, acest lucru se întâmplă datorită karmei. Noi înşine suntem cei care am provocat, cândva, ceea ce acum ni se întâmplă ca o nenorocire. În felul acesta viziunea stă la o înţelegere corectă a vieţii noastre, la o dezvoltare a propriei noastre fiinţe, atunci când ne spunem: Tot ce ni se întâmplă provine chiar de la noi înşine.

a testa vederea w tatăl pierde din vedere

Fapta noastră din trecut îgi găseşte împlinirea în exterior, chiar dacă pare că altcineva o săvârşeşte. Când reuşim să dezvoltăm o asemenea manieră de a privi lucrurile, seninătatea sufletească şi acceptarea destinului propriu vor fortifica în toate cazurile voinţa. Seninătatea sufletească ne va da întotdeauna tărie în faţa vieţii, niciodată nu ne va slăbi.

Calcularea online a datoriei karmice după numele și data nașterii

Mânia şi nerăbdarea ne vedere slabă și karma. Vom fi însă tari dacă vom rămâne senini faţă de orice întâmplare. Dimpotrivă, dacă vom cârti sau ne vom ridica împotriva soartei, vom avea o voinţă din ce în ce mai slabă. În această privinţă, trebuie să privim tot ce constituie pentru noi destin într-o perspectivă largă. Trebuie să ne reprezentăm destinul propriu în aşa fel, încât să considerăm, de exemplu, că aparţine destinului omului de a dezvolta la o anumită vârstă o forţă sau alta.

În acest sens, se fac adesea greşeli în educaţia copilului. Karma atinge prin aceasta şi problema educaţiei, căci educaţia este destin, karma omului în tinereţe. Noi slăbim voinţa unui om când îi pretindem, de exemplu, să înveţe sau să întreprindă ceva pentru care capacităţile sale nu sunt încă potrivite.

Calculați caracterul după data nașterii. Cum să aflați destinația dvs. Ziua lunii de naștere Calculați caracterul după data nașterii. Ziua lunii de naștere

În materie de educaţie, trebuie să fim bine lămuriţi asupra a ceea ce corespunde, pentru karma generală a umanităţii, fiecărei vârste, în aşa fel încât să facem ceea ce este corect. Un mod de a proceda greşit este un atac împotriva destinului, împotriva legilor sale şi va atrage o puternică slăbire a voinţei.

Nu este posibil să discutăm acum cum slăbirea voinţei este strâns legată de trezirea precoce a pasiunilor şi a senzualităţii. În mod particular, se trezesc precoce instinctele, poftele şi pasiunile care sunt supuse acestei legi.