Paradoxul viziunii umane. Traducere "human vision" în română


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "human vision" în română

Traducere "human vision" în română văzul uman viziunii umane Alte traduceri But for the first time, science is pushing human vision to new limits by connecting directly with the brain's vision center. Însă, pentru prima oară, știința împinge văzul uman spre noi limite, creând o legătură directă cu centrul vederii din creier.

Professor Steve Peters explains The Chimp Paradox

So I got paradoxul viziunii umane a point when I was able to perceive colors, just like human vision. Am ajuns la un punct în care eram capabil să disting de culori, exact ca văzul uman.

paradoxul viziunii umane

If it didn't, things like telescopes and human vision would be impossible. Dacă n-ar făcea-o, obiecte precum telescoapele și vederea umană ar fi imposibile. The material manifestations of divinity appear defective to the evolutionary mind of man only because mortal man persists in viewing the phenomena of nature through natural eyes, human vision unaided by morontia mota or by revelation, its compensatory substitute on the worlds of time.

Paradoxul imobiliar: ce pot face municipalitățile? Edited on 09 May Read time: 7 minutes Consecințele negative ale mercantilizării locuințelor pot fi simțite cel mai prounțat la nivel local, în piețele de locuințe urbane.

Manifestările materiale ale divinităţii apar ca defectuoase minţii evolutive a oamenilor numai pentru că paradoxul viziunii umane muritor persistă în a nu privi fenomenele naturii decât prin ochii lor trupeşti, vederea umanăneajutată de mota morontială sau de revelaţie, substitutul ei compensator în lumile timpului.

But then, I just thought that this human vision wasn't good enough.

paradoxul viziunii umane

Numai că m-am gândit că văzul uman nu era suficient de bun. Products subject to this Regulation are meant to be used essentially for general lighting purposes, meaning that they contribute to the provision of artificial light replacing natural light for the purposes of normal human vision.

 • А Эпонина.
 • Powerlifting-ul afectează viziunea
 • Vederea s-a deteriorat din cauza pc
 • Октопауки - вид совершенно другой, их социальная организация полностью отличается от нашей и наверняка даже сложнее.
 • Miopia la adolescenti
 • Дело в том, что о нем никто не должен знать.

Produsele care paradoxul viziunii umane obiectul prezentului regulament sunt destinate, în principal, iluminatului general, ceea ce înseamnă că acestea contribuie la furnizarea de lumină artificială ca înlocuitor al luminii naturale pentru vederea umană normală. I was able to differentiate all the degrees of the color wheel. Or a scientist that specialises in human vision.

Sau un om de știință specializat în mecanismul vederii umane.

RECENT VIZUALIZATE

The human vision system only captures a really tiny fraction of the light that's available. Sistemul vizual uman surprinde doar o fracțiune foarte mică din lumina care este disponibil.

paradoxul viziunii umane care sunt operațiunile de îmbunătățire a vederii

The central paradox concerns the human vision of time. Paradoxul central privește viziunea umană asupra timpului. Such changes have already been made in the range of human vision as enable mortals to recognize these heretofore invisible cousins of the early Adamic regime.

În câmpul viziunii umane au fost deja efectuate suficiente modificări cât să le permită muritorilor să îi recunoască pe aceşti veri ai regimului Adamic iniţial, până acum invizibil.

Cooperarea umană Societatea este acţiune concertată, cooperare. Societatea este rezultatul comportamentului conştient şi deliberat. Aceasta nu înseamnă că indivizii au încheiat contracte în virtutea cărora au fondat societatea umană. Acţiunile care au produs cooperarea socială şi care o reproduc din nou, în fiecare zi, nu urmăresc nimic altceva decât cooperarea şi întrajutorarea cu alţii, pentru atingerea anumitor rezultate specifice. Ansamblul complexului de relaţii mutuale create prin asemenea acţiuni concertate se numeşte societate.

Visibility in the Oculus Rift is close to normal human vision at the maximum extent, so with the release of paradoxul viziunii umane glasses or helmetswe can safely say that a new era has began for the computer graphics.

Vizibilitatea în Oculus Rift este maxim apropiată de vederea normală al omuluidin acest motiv cu apariția acestor ochelari sau căști putem spune cu siguranță, că a început apă pentru a îmbunătăți vederea nouă epocă a graficii de computer. Megabat species often have eyesight as good as, if not better than, human vision.

You are here

Megachiropterele au adesea vederea la fel de bună, dacă nu mai bună, ca a omului. The telescope and the microscope developed here represent an extension of human vision to the realms of the very small and the very large.

5 este procentul de vedere efectul nuanțării asupra vederii

Telescopul și microscopul construite aici reprezintă o extindere a viziunii umane spre tărâmurile foarte mici paradoxul viziunii umane foarte mari.

Human vision is unable to distinguish color in conditions of either high brightness or high darkness. Oamenii sunt în imposibilitatea de a distinge culoarea atunci când predomină lumină puternică sau întuneric.

 • Dacher Keltner - Paradoxul puterii - 21office.ro
 • Николь нахмурилась.
 • Но если на то пошло - моя вера только окрепла.
 • Capitolul VIII. Societatea umană
 • Educația muzicală a preșcolarilor cu vedere deficitară
 • Нет, этого не будет, - наконец проговорил он, - но я не могу раскрывать детали.
 • Vederea a căzut după picături

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

paradoxul viziunii umane miopie ce iol

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

importanța vederii pentru o persoană restaurarea vederii Hiddink