Vederea s-a deteriorat primăvara


La 5 decembrieConsiliul a concluzionat că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 16 iunie Mărimea abaterii indicată de soldul structural este influențată negativ de o estimare punctuală mai ridicată a creșterii PIB-ului potențial față de media pe termen mediu care stă la baza criteriului de referință privind cheltuielile, precum și de o reducere a investițiilor publice, care este atenuată în cadrul criteriului de referință privind cheltuielile.

Independent de diferența respectivă, ambii indicatori confirmă o abatere semnificativă de la cerințele componentei preventive a PSC în Regulamentul CE nr.

restaurarea vederii cu rețete populare

În acest sens, data de 15 octombrie pare adecvată ca termen-limită până la care România să corecteze abaterea. Până la acest termen, România ar trebui să prezinte un raport referitor la măsurile luate pentru a da curs prezentei recomandări. Prin urmare, efortul minim necesar de ajustare structurală prevăzut de Regulamentul CE nr.

marcați pe fereastră pentru a îmbunătăți vederea

Un efort suplimentar și persistent, care este necesar pentru a corecta abaterea cumulată și vederea s-a deteriorat primăvara a readuce România pe o traiectorie de ajustare adecvată în urma derapajelor care au avut loc în și înar trebui să completeze cerința de ajustare minimă. Prezenta recomandare se adresează României.

Adoptată la Luxemburg, 22 iunie Pentru Consiliu.

vederea s-a deteriorat primăvara viziunea mea era neclară