Am avut viziune minus 4


Teodor Brateș Ne aflăm într-o perioadă în care bilanțurile referitoare la anul recent încheiat oferă tot mai multe teme de reflecție privind factorii pozitivi, generatori de creștere și dezvoltare economico-socială, și, deopotrivă, factorii care au diminuat, într-o măsură mai mare sau mai mică, fructificarea eficientă a potențialului uman, financiar și material de care dispune, în prezent, țara noastră.

Chiar dacă sectorul construcțiilor a determinat și un anumit spor de produse manufacturate este vorba despre materiale și utilaje mai multe și mai bune pentru șantierele de toate tipurileslabele rezultate pe ansamblul industriei impun o analiză mult mai aprofundată a cauzelor situației care tinde să se prelungească și în Fără îndoială, aici factorul extern, respectiv stagnările și regresele din țările în care se efectuează cea mai mare parte a exportului românesc, a avut și are o influență esențială, chiar decisivă, s-ar putea spune.

Am avut viziune minus 4

Numai că, atât sub aspect cantitativ, cât și valoric, oferta țării noastre nu este adecvată, în întregime, cerințelor unei piețe marcate de intensificarea acțiunilor puternic concurențiale. Ponderea produselor cu un grad redus de valoare adăugată, precum și gama sortimentală limitată, în condițiile majorării costurilor, determină diminuarea semnificativă a competitivității.

Aici se află miezul întregii problematici actuale a comerțului internațional al României.

Am avut viziune minus 4 scăderea vederii și a palpitațiilor

Avantajele de ordin comparativ nu se regăsesc, în măsura posibilului, în cele de ordin competitiv. Este, fără îndoială, o problemă majoră a firmelor românești exportatoare includem aici organic companiile multinaționale care activează în țara noastrădar, în mare măsură, și a autorităților publice locale și centrale, deoarece — așa cum o demonstrează Am avut viziune minus 4 de fapt din țările dezvoltate — numai prin conceperea și promovarea unor politici industriale flexibile, adaptate la diverse conjuncturi de pe piețele externe, pot fi contracarate efectele negative ale factorilor externi evocați.

Am avut viziune minus 4 exerciții oculare care îmbunătățesc vederea

În parametri asemănători se cer examinate rezultatele din agricultură, mai ales că, în prezent, condițiile meteorologice confirmă rolul lor, adesea determinant, în desfășurarea activităților curente și de perspectivă. Faptul că există diferențe mari între rezultatele înregistrate în zone cu aceleași condiții de climă și sol Am avut viziune minus 4 de natură a reliefa posibilitățile practice de reducere semnificativă a influenței factorilor negativi menționați.

Firește, nu ne putem propune o analiză cuprinzătoare a elementelor pozitive și negative care au determinat rezultatele din întregul an recent încheiat, însă aspectele de ordin financiar se cer neapărat măcar enunțate, întrucât alocarea resurselor bănești a reprezentat, reprezintă și va reprezenta un factor esențial în materie de politici publice și de planuri concrete de afaceri.

Am avut viziune minus 4

Din multitudinea de aspecte componente ale acestei teme reținem deocamdată creditarea insuficientă a economiei reale, insuficientă nu numai în raport cu necesitățile, ci și din unghiul de abordare a resurselor sectorului bancar din țara noastră. Creșterea volumului global de împrumuturi a fost modestă, cu mult sub lichiditățile existente pe piața de profil.

Rămâne, desigur, deschisă, vederea redarea apei legată de accesarea fondurilor europene nerambursabile, tot ca sursă extrem de importantă de finanțare a economiei reale.

Am avut viziune minus 4

Vom continua să prezentăm și să analizăm rezultatele din anul precedent, convinși, ca și până acum, că desprinderea de învățăminte din ceea ce s-a făcut bine și din ceea ce nu s-a făcut bine constituie o cerință de prim ordin pentru a se face față noilor provocări care pot și trebuie Am avut viziune minus 4 în oportunități certe. Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator.

Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!

de ce v-a scăzut vederea după operație