Tabelul calității viziunii de la 1, Viziunea Institutului Naţional de Statistică


CALITATEA VIEŢII ÎN RELAŢIE CU SĂNĂTATEA ORALĂ: O ...

Contrar viziunii inițiale, conform căreia cele mai multe boli dentare nu sunt ameninț toare ă de viaț ăși nu determină modificări evidente asupra persoanelor afectate, conceptul de calitate a vieții în relație cu sănătatea orală a luat o tot mai mare amploare, ca un răspuns la nevoia de a evidenția percepția indivizilor, sau limitările zilnice atribuibile problemelor de sănătate orală.

Acest articol are ca scop să realizeze un inventar al instrumentelor de măsurare a calității vieții în relație cu sănătatea orală, pe baza revizuirii literaturii științifice.

Serviciile Secrete Pot Prelua \

În ultimele două decenii au fost dezvoltate multe asemenea instrumente, inițial pentru adulți, dar ulterior și pentru copii în special în ultimul deceniu. Cu toate acestea, modelele conceptuale privind sănătatea devin din ce în ce mai sofisticate și rămâne de văzut în viitor dacă actualele instrumente sunt suficient de robuste, sau dacă trebuie dezvoltate altele noi.

This paper aimed at making an inventory of the oral health-related quality viziune prin pleoape life OHRQOL tools, based on a review of the scientific literature.

exerciții pentru vedere după muncă

In the last two decades, many tools were developed, originally in adults, and then in children particularly in the last decade. However, the conceptual models of health are becoming more sophisticated, and it remains to be seen if the conceptual underpinning of existing oral health status measures is now sufficiently robust, or whether new measures, based on more recent models, should be developed.

Cerințele tabelului de testare a viziunii

Acest concept include o gamă largă de stadii, între starea de bine și situația de boală. Cu toate acestea, nu există încă instrumente globale de măsurare a stării de sănătate. Descriptorii cel mai frecvent utilizaţi pentru a descrie sănătatea unei naţiuni sunt tendinţele mortalităţii, speranţa de viaţă şi indicatorii de morbiditate. Necesitatea de a evalua aspecte mai cuprinzătoare ale sănătății a fost abordată prin dezvoltarea instrumentelor de evaluare a calității vieții.

Calitatea vieţii QoL este definită de către Grupul evaluator al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii WHOQOLca "percepţia indivizilor asupra poziţiei lor în viaţă, în contextul culturii și al sistemelor de valori în care aceștia trăiesc şi în raport cu obiectivele, aşteptările, standardele şi preocupările lor" [2].

Conceptul este cuprinzător, incluzând sănătatea fizică a indivizilor, starea psihologică, nivelul de independenţă, relaţiile sociale, relaţiile cu caracteristicile de bază ale mediului şi convingerile lor spirituale, religioase şi personale. Sănătatea orală este parte integrantă a stării generale de sănătate, tabelul calității viziunii de la 1 instrumentele uzuale de măsurare a calității vieții în relație cu sănătatea nu acoperă impactul specific al problemelor de sănătate orală asupra calității vieții indivizilor, fiind necesare instrumente specifice.

Avram Iancu nr.

viziune subdezvoltată tratamentul vederii astigmatism

REZULTATE Nevoia unor abordări specifice ale calității vieții în relație cu sănătatea orală s-a concretizat odată cu eșecul măsurătorilor de tip epidemiologic în a surprinde toate efectele potențiale ale acesteia. Măsurătorile tradiționale au limitări în a evalua disfuncțiile, disconfortul sau incapacitatea.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Mai mult, indicatorii comuni utilizați pentru măsurarea sănătății orale, ca dinții cariați, lipsă sau tratați DMFTindicii parodontali, şi indicii pentru afecţiunile ţesuturilor orale moi, fiecare în parte, reflectă un aspect individual al sănătăţii orale, dar nu oferă o imagine de ansamblu a acesteia. De asemenea, tabelul calității viziunii de la 1 nu reflectă percepția individului sau limitările zilnice atribuibile problemelor de sănătate orală.

Viziunea inițială a cercetătorilor în domeniul sănătății orale a fost aceea că cele mai multe boli dentare nu sunt ameninț toare ă de viaț ăși că posibilele lor consecinţe asupra vieții indivizilor sunt minime şi neglijabile.

conturi nationale

Acest punct de vedere asupra impactului afecţiunilor orale a fost contestat de cercetări ulterioare, care au arătat că bolile orale au un impact semnificativ asupra individului şi a comunităţii. Reisine [3] a investigat pierderea de productivitate ca urmare a afecţiunilor dentare. Cushing et al [4] a descris prevalenţa restricţiilor alimentare, durerii, disconfortului, şi nemulţumirii estetice cauzate de tulburări dentare.

tabelul calității viziunii de la 1

Locker şi Grushka [5] au raportat impactul durerii orale şi faciale asupra pierderilor de zile de muncă, tulburărilor somnului, obiceiurilor alimentare, repausului la pat, prelungirii statului acasă şi asupra reducerii contactelor sociale.

Până în prezent s-au făcut cercetări în multe direcții privind calitatea vieţii asociată cu sănătatea orală. Unii cercetători s-au concentrat asupra înţelegerii conceptului de calitate a vieţii asociată cu sănătatea orală [6].

  • Ce este cataracta si de ce De obicei, testarea începe de la rândurile de jos și se mută treptat în partea de sus.
  • Halucinații vizuale
  • Cum afectează otita medie vederea

Alții au făcut asocieri între starea de sănătate orală și calitatea vieţii, măsurată cu instrumente generice ale stării de sănătate [7]. În plus faţă de acestea, s-a efectuat un volum considerabil de muncă în cercetarea privind instrumentele concepute pentru a măsura calitatea vieţii asociată cu sănătatea orală [].

pisica pierde din vedere

Aceasta include baza conceptuală pentru astfel de instrumente, precum şi dezvoltarea şi măsurarea validității lor. În ultimele două decenii s-a observat o creştere remarcabilă a preocupărilor pentru dezvoltarea şi testarea de instrumente de măsurarea a calităţii vieţii asociate cu sănătatea orală, în special destinate adulților, pentru utilizarea acestor instrumente în studiile clinice și populaționale, precum și în evaluări ale 2 aceasta este ceea ce acuitatea vizuală de sănătate orală.

O serie de instrumente de cercetare, centrate pe măsurători subiective percepţii, sentimente şi comportament au fost dezvoltate, sau modificate, pentru a evalua sănătatea, bunăstarea şi calitatea vieţii Slade, Aceste instrumente se bazează, în general, pe măsurători auto-raportate, dar variază în ceea ce priveşte lungimea, conţinutul, dimensiunile sub-scalare, formatul răspunsului şi metodele de obţinere a scorurilor pentru calitatea vieţii.

Aşa cum s-a concluzionat într-o revizuire Slade et al. Tabelul 1 oferă o sinteză a instrumentelor de măsurare a calităţii vieţii în relație cu sănătatea orală, utilizate la adulţi, incluzând și referinţele studiilor care au aplicat aceste instrumente. Tabelul nr.

tabelul calității viziunii de la 1 cum să restabiliți vederea cataractei

Instrumentele de măsurare a calității vieții în relație cu sănătatea orală utilizate la adulţi, abrevierile acestora, numărul de itemi și publicaţia de referinț ă Instrument Abreviere Numărul.