Viziunea ca prelucrare a datelor


care este numele medicului care verifică vederea

Evidența activităților de prelucrare Aceasta este prima procedură care trebuie inițiată, indiferent de profilul dvs de activitate sau natura datelor personale și scopul prelucrării acestora. În oricare dintre situații aveți obligația de a furniza politici de confidențialitate complete, clare și transparente. Dacă organizația dvs. În cazul în care organizația dvs.

tratamentul vederii conform dovzhenko

De ce trebuie să înregistrăm tot ceea ce prelucrăm? Cea mai elementară procedură internă este  înregistrarea și păstrarea evidenței oricărei activități de procesare.

Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.

După intrarea în vigoare a noului Regulament este posibil să vi se solicite ca aceste înregistrări să fie puse la dispoziția autorității de supraveghere competente în cazul unei investigații. În vederea demonstrării conformităţii cu prezentul regulament, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa.

Fiecare operator şi fiecare persoană împuternicită de operator ar trebui să aibă obligaţia de a coopera cu autoritatea de supraveghere şi de a pune la dispoziţia acesteia, la cerere, aceste evidenţe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operaţiunilor de prelucrare respective. Conform Articolului 30, Alineatul 2, aceste evidențe trebuie să includă: numele şi datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator şi ale fiecărui operator în numele căruia acţionează această persoană aceste persoaneprecum şi ale reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de viziunea ca prelucrare a datelor, după caz; categoriile de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele fiecărui operator; dacă este cazul, viziunea minus 5 este ca. de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi, în cazul transferurilor prevăzute la articolul 49 alineatul 1 al doilea paragraf, documentaţia care dovedeşte existenţa unor garanţii adecvate; acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate menţionate la articolul 32 alineatul 1.

Temeiul juridic al prelucrării În cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, fiecare serviciu desfășoară activități specifice de prelucrare, conform atribuțiilor funcționale. În principal, Primăria Municipiului Sibiu prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor și angajaților fie în baza unei obligații legale fie pentru a îndeplini o sarcină de interes public fie ca urmare a exercitării autorității publice. Prelucrarea datelor cu caracter special Primăria Municipiului Sibiu prelucrează date cu caracter special doar în anumite cazuri specifice. Măsuri de protecție și garanții Primăria Municipiului Sibiu implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Aceasta utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Evidenţele menţionate la alineatele 1 şi 2 se formulează în scris, inclusiv în format electronic. Operatorul sau persoana împuternicită de acesta, precum şi, după caz, reprezentantul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator pun evidenţele la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia.

efectul hipertensiunii arteriale asupra vederii homeopatie cu vedere încețoșată

De reținut că obligaţiile menţionate la alineatele 1 şi 2 nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de de angajaţi, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date, astfel cum se prevede la Articolul 9, Alineatul 1, sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, cum se viziunea ca prelucrare a datelor la Articolul