Am viziune 1 2


varianța vederii viziunea minus 0 9 este

Misiunea Să ofere educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general.

Vom fi recunoscuți pe plan judeţean şi naţional pentru Calitatea  pregătirii elevilor; 2.

Am viziune 1 2 au pierderea vederii

Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european; 3. Procesul de predare învăţare focalizat pe elev elevul în  centrul Am viziune 1 2 de educaţie şi instruire ; 4.

Am viziune 1 2

Puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a profesorilor  şi a elevilor 5. Participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 6.

3 ce este viziunea

Climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor 7. Stimularea încrederii în sine, în puterea elevului și a profesorului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă. Responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor 9.

Am viziune 1 2 pierderea congenitală a vederii

Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional Cultivarea unui comportament tolerant, democratic și promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare