Reda viziunii o tehnică nouă, Renașterea - Wikipedia


Revolutia bunei guvernari - Dominic Fritz

În exegeza lingvistică şi cea teoretico-literară noţiunile respective acoperă înţelesuri largi şi restrânse, mai întotdeauna eterogene. Teoreticienii şi criticii literari dispun, de regulă, de ambii termeni, în accepţii cu preponderenţă consacrate, bine definite.

Limba și literatura română; 21office.ro-a; \

Totuşi nu lipsesc cazurile când îi învestesc cu înţelesuri imprecise şi difuze. Această linie este susţinută manifest de suprarealişti şi de alţi avangardişti, care ocultează eşafodajul tehnic al scriiturii semnificativ în ordinea dată este, de pildă, faptul că futuristul italian F.

  • Program de guvernare locală Dragi timișoreni, Vreau să începem aici, la Timișoara, o nouă revoluție, de data asta a bunei guvernări.
  • Perspectiva narativă: tehnică şi strategie - LimbaRomana
  • Pentru a restabili și a îmbunătăți vederea
  • Tehnica revolutionara care ar putea reda vederea a milioane de oameni

Marinetti îşi intitulează un document programatic, dinManifesto tecnico della letteratura futurista. Într-un astfel de context literar, statutul noţiunii de tehnică a discursului, textului, perspectivei se defineşte prin restrângerea raportărilor ei la aspectele construcţiei logico-formale a operei.

Ulterior, în perioada postbelică, cei mai mulţi istorici şi teoreticieni literari de notorietate, între care R.

Popa vrea să redea Reşiţa oamenilor!

Albérès Istoria romanului modern, B. Booth Retorica romanului, B.

reda viziunii o tehnică nouă

Stanzel Teoria naraţiunii, Iaşi, ş. Wayne C. Booth, denunţând tentativa întreprinsă de Mark Schorer într-o lucrare a sa, Technique as Discovery, publicată în într-o revistă, iar apoi retipărită în acelaşi an în volumul Forms of Modern Fiction, p.

reda viziunii o tehnică nouă

La fel şi Franz K. Stanzel înclină să-l aplice restrictiv, făcând uz de el pentru a descrie procedee uzuale de construcţie a textului şi naraţiunii tehnica de tip «camera eye» [6, p.

Există însă astigmatismul acuității vizuale tendinţe de a specifica accepţiile terminologiei în cauză, mai exact, de a o reinterpreta.

În convingerea ei, la delimitarea tehnicilor literare discutate, trebuie luate în calcul şi alte criterii, cum ar fi cele sintactice şi lexicale, validate de metodologia lingvistică [7, p.

Trei principii de dezvoltare pentru Timișoara

Strategii narative, ; Lucia Ursu, Figuri şi strategii narative în textul literar. Suport de curs, ş. În opoziţie cu tehnica, raportată în mod obişnuit la latura tehnică a operei, strategia este examinată drept o categorie ţinând înainte de toate de apanajul retoricii.

reda viziunii o tehnică nouă miopie 3 grad înalt

Or, din unghiul dat, strategia literară identifică o modalitate de a proceda retoric, adică de a manipula, în scopuri sugestiv-expresive, componentele principale ale operei, astfel încât se obţine sensibilizarea receptorului şi direcţionarea scontată a activităţii lui imaginative.

Wayne Booth de asemenea raportează explicit strategia la retorică. Este perspectiva narativă o tehnică sau o strategie? Sau ea se poate manifesta şi ca tehnică, şi ca strategie? Conform altor autori Booth, Stanzel, Zafiu etc. Evident, dreptate au aceştia din urmă.

Renașterea - Wikipedia

În Reda viziunii o tehnică nouă lui Procust de Camil Petrescu cele trei naraţiuni distincte, realizate respectiv din perspectiva doamnei T. Cu deosebire frecvent sunt valorizate strategic coordonatele spaţio-temporale ale viziunii perspectiviste cu scopul de a imprima relief, acuitate şi tensiune focalizatului.

De exemplu, în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beşleagă perspectiva largă, uneori panoramică, a protagonistului asupra evenimentelor rememorate alternează contrastiv cu o viziune restrânsă, concentrată asupra propriei interiorităţi. Să parcurgem succint câteva categorisiri. Semioticienii, fără Viziunea Kirkorov trece cu vederea versantul epistemologic al perspectivei asimilate punctului de vederese axează în discursul literar pe cel retoric, preocupându-se de strategiile ei aservite scopurilor de exprimare şi potenţare a semnificaţiei, gândului, ideii.

Dovadă sunt definiţiile pe care le propune. Celelalte două strategii, de înglobare şi particularizantă, sunt descrise la un mod foarte general.

Popa vrea să redea Reşiţa oamenilor! - 21office.ro

Pe de altă parte, cercetătorul admite absolut întemeiat că strategiile disociate se pot îmbina şi chiar se pot reconfigura în dependenţă reda viziunii o tehnică nouă modificarea contextului în care apar. Astfel, strategia particularizantă, în viziunea lui, e posibil să se transforme în strategie electivă.

Trebuie de spus că teoria în cauză a lui Jacques Fontanille, deşi se remarcă prin anumite laturi atractive în plan metodologic, totuşi descurajează prin dificultatea de a fi aplicată la analiza textului literar.

Cu o concepţie de strategie mai lesne reda viziunii o tehnică nouă utilizat ca instrument operaţional de studiu literar vine lingvista Rodica Zafiu.

cum se reduce acuitatea vizuală

În monografia sa Naraţiune şi poezie cercetătoarea distinge strategii discursive în sens larg al cuvântului, care, recunoaşte ea însăşi, se confundă cu nişte criterii ale poeticităţii: defamliarizarea în termenii formaliştilor ruşi, insolitareaambiguitatea orientată şi concentrarea, bazată în principal pe elipsă.

Totodată, Rodica Zafiu distinge şi strategii ale perspectivei într-un sens restrâns, ca modalităţi retorice speciale, altfel spus ca mijloace de realizare literar-artistică a mesajului.

Tehnica revolutionara care ar putea reda vederea a milioane de oameni

Strategiile reliefării, pe care le considerăm fundamentale în orice tip de discurs, constituie un domeniu predilect al acţiunii narativului ca mijloc de poetizare: elementele reliefate acced adesea la statutul de simboluri poetice, iar elementele lăsate în fundal transmit mesaje difuze, amplificând efectul poetic al semnificaţiei ascunse, secrete şi esenţiale. Cel puţin la fel de importantă e ambiguizarea perspectivei: narativul permite, prin desfăşurarea în timp şi prin acceptarea alterităţii — în forma personajului — multiplicarea punctelor de vedere şi creează astfel premisele interferenţei între mai multe viziuni.

Existenţa unor perspective incerte, difuze, scindate, contaminate sau chiar suprapuse asigură, printr-un mecanism similar celui metaforic subl. O tentativă de a aborda strategiile literare din alt unghi, cel al teoriei receptării, face esteticianul Wolfgang Iser.