Pedagogie din diferite puncte de vedere


Principalele provocări pe care globalizarea le lansează educaţiei pedagogie din diferite puncte de vedere săraci nume de vedere provocarea incluziunii sociale: sistemele educaţionale trebuie să asigure integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi să-i pregătească pentru un rol activ în societate.

pedagogie din diferite puncte de vedere

Uniunea Europeană generează politici educaţionale pornind de la trei misiuni principale [13] : construirea unei Europe a cunoaşterii — aceasta implică dezvoltarea unui spaţiu european al educaţiei permanente care să constituie baza creării, până îna celei mai competitive şi dinamici economii bazate pe cunoaştere; dezvoltarea unui spaţiu cultural european — aceasta însemnând în principal promovarea diversităţii lingvistice şi a învăţării limbilor străine precum şi ajutorarea industriei europene a audiovizualului, şi implicarea cetăţenilor în procesul de integrare europeană prin sprijinirea mobilităţii educaţionale şi profesionale a indivizilor între statele membre.

Noul model educaţional aşează elevul în centru şi-i oferă oportunităţi de învăţare individualizată, localizată şi globalizată, se concentrează pe cum învaţă şi creează elevul [14].

medicamente pentru o viziune mai bună

Globalizarea se referă la circulaţia, adaptarea şi dezvoltarea valorilor din diferite părţi ale lumii. Localizarea se referă la circulaţia, adaptarea şi dezvoltarea valorilor comune, cunoaşterii şi normelor comportamentale din contextul local.

PROBA 4: MUZICA - TeacherMe - Admiterea la profilul invatatori-educatoare

Individualizarea educaţiei se referă la circulaţia, adaptarea şi dezvoltarea valorilor, cunoaşterii, tehnologiei şi normelor comportamentale care să corespundă nevoilor şi caracteristicilor individuale. A învăţa să cunoşti însuşirea instrumentelor intelectuale, cu accent pe trăirea valorilor şi aplicarea informaţiei 2.

pedagogie din diferite puncte de vedere

A învăţa să faci formare profesională, adică a competenţelor personale şi specifice activităţii profesionale 3. A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi învăţarea nonviolenţei, a cooperării, a dialogului şi a empatiei 4.

Principiul continuității, sistematicității și coerenței în formare și educație.

A învăţa să fii respectiv a se determina pe sine, a fi capabil de autonomie şi spirit critic.