100 de imagini video de restaurare


100 de imagini video de restaurare

June 7, June 10, Monumentul istoric care găzduiește Universitatea București și dă titlul Pieței Universității urmează să intre într-un vast proces de consolidare și restaurare, care va costa aproximativ de milioane de euro și va dura 5 ani.

Guvernul 100 de imagini video de restaurare aprobat în ședința din Astfel, clădirea situată în centrul Bucureștiului, unul dintre monumentele emblematice ale orașului, va intra în lucrări de consolidare, restaurare a învelitorii și a șarpantei, a fațadelor inclusiv a tâmplăriei exterioaremodificări funcționale și restaurarea finisajelor interioare, de reabilitare a instalațiilor, precum și de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară, prin amenajarea unui spațiu muzeal.

Prin aceste acțiuni de restaurare vor fi puse în valoare ruinele Academiei Domnești pe care este ridicată clădirea Palatului Universității, marcând astfel de ani de continuitate educațională în acest spațiu.

Din punct de vedere financiar, investiția însumează o valoare de ,88 milioane de lei, Universitatea din București contribuind cu 2,37 de milioane de lei, inclusiv TVA, potrivit devizului general aferent obiectivului, sumă aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din București.

Acțiunile de restaurare sunt menite să contribuie la asigurarea unor spații de învățământ corespunzătoare studenților Universității din București, să înlăture riscul degradării sau distrugerii Palatului Universității și, odată cu acesta, a contribuției culturale, istorice și simbolice a acestuia pentru patrimoniul cultural al regiunii, să valorifice potențialul său și să respecte dreptul la cunoașterea istoriei și a identității culturale.

miopie ce vitamine