Vedere privire


UniBuc Privacy Settings When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.

Salutăm schimbul continuu de puncte de vedere cu privire la drepturile omului în Rusia. We welcome the continuing exchange of points of view on human rights in Russia.

 • Позавчера кто-то в присутствии Накамуры, предположил, что ваша дочь Элли может знать о том, как мы получили подобную информацию.
 • Пора переходить к следующему этапу.
 • Cât de repede progresează hipermetropia
 • Rezultatele tabelului de testare a vederii
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website – Optica Vedere
 • Все согласились в одном: люди, посетившие Раму, так и не встретились с истинными создателями таинственного космического аппарата.

Ne-am exprimat propriile puncte de vedere cu privire la secțiunea We had our own arguments over Section Punctul nostru de vedere cu privire la alegere este in armonie chiar cu ceea ce arminienii considera a fi corect si drept pentru un om guvernator. Our view of election is in harmony vedere privire what even the Arminians allow to be vedere privire and just for a human governor. De-a lungul istoriei Bisericii, au existat două puncte majore de vedere cu privire la doctrina alegerii sau a predestinării.

Throughout church history, there have been two main views on the doctrine of election or predestination. Panoul Igna a fost bine primit și a oferit o serie de ușor diferite puncte de vedere cu privire la subiectele discutate de poker.

The iGNA panel was well-received and offered up a number of slightly different points of view on the poker topics discussed. Există, desigur, două puncte de vedere cu privire la întruniri. There are, of course, two points of view on meetings.

 • Она обернулась, еще раз критически глянула на .

Comisia invită Comitetul european pentru risc sistemic să își expună punctul de vedere cu privire la propunerile de indicatori relevanți pentru stabilitatea pieței financiare. The Commission shall invite the European Systemic Risk Board to provide its views regarding draft indicator, relevant to financial market stability.

O SINGURĂ PRIVIRE EP 11 FILM TURCESC

În consecință, nu este necesară exprimarea unui punct de vedere cu privire la cel de-al treilea aspect formulat de către producătorii de module solare. It is therefore not necessary to take a view vedere privire the third point raised by the solar modules producers.

 1. Мне не раз приводилось иметь дело с подростками, и я не сомневаюсь, что смогу справиться с октопауком, у которого испортился характер.
 2. Ее богатое семейство находилось в родстве с королем монов.
 3. Exerciții oculare pentru pierderea vederii
 4. Unde să întoarcem vederea

Parlamentul European a fost apoi invitat să își exprime punctul de vedere cu privire la diferitele părți ale acestui proiect. The European Parliament was then invited to give its view on the various parts of this paper.

Părților li s-a acordat oportunitatea, inter alia, de a-și exprima punctele de vedere cu privire la această structură a afirmației.

The parties have been granted the opportunity inter alia to express their views on this structure of the allegation. Punctul meu de vedere cu privire la asta este că vedere privire trebui să te vezi și cu alte fete.

vedere privire

Regardlessmy point is, you should see other girls. Vă mulțumim pentru ștacheta și extinderea punctul nostru de vedere cu privire la vedere privire Cindy Thanks for setting the bar and expanding our view of the possibilities Cindy Reprezentanţii angajatorilor, ai salariaţilor sau ai altor grupuri de interese îşi pot exprima punctul de vedere cu privire la acţiunile UE prin intermediul Comitetului Economic şi Social European CESE.

vedere privire vederea se deteriorează din cauza efortului fizic

Parlamentul și-a exprimat punctul de vedere cu privire la anumite dificultăți legate de monitorizarea și atestarea cercetării; Parliament expressed its views concerning certain difficulties relating to monitoring and certification of research, În vedere privire evaluării acordării drepturilor de trafic limitate, directorul comunică operatorii de transport aerian interesați, pentru a le permite să își prezinte punctele de vedere cu privire la aceasta în cadrul unei audieri private.

For the purpose of assessing the granting of scarce traffic rights, the Director shall notify air carriers that may be interested to permit them to provide their views thereon during a private hearing.

vedere privire homeopatie în oftalmologie

Dle Preşedinte, dle Vedere privire, aş dori să ne expuneţi foarte clar punctul dumneavoastră de vedere cu privire la două probleme legate de componenţa viitoarei Comisii. Mr President, Mr Barroso, I would like you to clearly express your point of view on two matters associated with the composition of the next Commission.

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale: pași pregătitori pentru încheierea contractului cu potențiali clienți — paragrafele i și iii de mai sus; interesele comerciale legitime ale operatorului, de vedere privire, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate — litera ii de mai sus; consimțământul vizitatorului — litera iv de mai sus.

Un furnizor de sisteme de indicare a greutății stabilit în Uniune și-a făcut cunoscut în scris punctul său de vedere cu privire la anchetă. One supplier of weighing indication systems established in the Union made a written submission of its view on the investigation.

mamă pentru îmbunătățirea vederii miopie permisă

Comisia dorește să obțină puncte de vedere cu vedere privire la opțiunile de simplificare, modernizare și armonizare a legislației comunitare existente în materia protecției a consumatorilor. They are seeking views on options to simplify, modernise and harmonise the existing Community legislation on consumer protection.

Comitetul salută, în general, propunerea de directivă a Comisiei și își exprimă în următorul capitol punctul de vedere cu privire la anumite detalii ale acesteia.

In general, the EESC welcomes the European Commission's proposed directive and sets out its views on a number of individual points in the proposal in the following section.

vedere privire concentrați-vă viziunea asupra s

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

vedere privire

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.