Viziunea 4 așa cum văd ei


Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare — credinţă, familie, alinare Julie B. Beck recent eliberată din chemarea de preşedintă generală a Societăţii de Alinare Credinţă, familie, alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

Meniu de navigare

În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre Societatea de Alinare — scopurile şi responsabilităţile sale 1însemnătatea viziunea 4 așa cum văd ei sale 2efortul depus alături de episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3.

Pare important ca acum să acordăm o oarecare atenţie asupra viziunii profeţilor cu privire la Societatea de Alinare 4. Aşa cum profeţii Domnului le-au predat mereu vârstnicilor şi înalţilor preoţi scopurile şi îndatoririle acestora, ei şi-au împărtăşit viziunea referitoare la surorile Societăţii de Alinare. Din sfaturile lor, este evident că scopurile Societăţii de Alinare sunt să ajute la creşterea credinţei şi îmbunătăţirea demnităţii personale a fiecărei surori, întărirea familiilor şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute pe cei aflaţi la nevoie.

Apocalipsa lui Ioan

Credinţă, familie şi alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică. Ei şi-au împărtăşit viziunea despre femei puternice, credincioase, hotărâte care înţeleg valoarea şi scopul lor etern. Mai târziu, preşedintele Joseph F.

După viziunea 4 așa cum văd ei, oriunde ar locui şi orice chemare ar avea, o soră îşi păstrează calitatea de membră şi asocierea cu Societatea de Alinare Surorile botezate recent şi tinerele fete care devin membre ale Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi îndeplinească responsabilitatea.

Datorită scopurilor importante ale Societăţii de Alinare, Prima Preşedinţie şi-a exprimat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi înceapă pregătirea de a deveni membră a Societăţii de Alinare cu mult înainte de a împlini 18 ani Societatea de Alinare nu este un program.

Societatea de Alinare este un mod de viaţă pentru femeile sfinte din zilele din urmă, iar influenţa ei se extinde cu ajutor oftalmolog la cataracta acasa dincolo de orele de duminică sau de adunările de socializare.

Ne-am împrietenit bine și de multe ori îl găsim alinându-și dorurile și singurătatea cu pick-up-ul. Un meloman fără pereche.

Aceasta urmează modelul femeilor ucenici care au slujit alături de Domnul Isus Hristos şi de apostolii Săi în Biserica Sa din vechime Prima preşedintă a Societăţii de Alinare a fost pusă deoparte pentru a explica scripturile, iar Societatea de Alinare are încă o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte predarea în Biserica Domnului.

Salvarea sufletelor include împărtăşirea Evangheliei şi participarea la munca misionară.

Dragoş Anastasiu: România are nevoie de viziune şi spirit antreprenorial

Include implicarea în munca din templu şi cea de istorie a familiei. Include efortul fiecărei surori de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forţele proprii din punct de vedere temporal şi spiritual.

  • Misiune & viziune - Fundatia Bucuria Darului
  • Ezechiel NTLR - Căderea Ierusalimului este profeţită - Bible Gateway

Vârstnicul John A. Ce responsabilitate minunată!

viziune și negociere viziune minus 3 7

Preşedintele Boyd K. Responsabilitatea de a proteja surorile şi familiile lor sporeşte însemnătatea caracterului protector şi de slujire al învăţătoarelor vizitatoare şi al altor tipuri de ajutor când demonstrăm dorinţa noastră de a ne aminti legămintele pe care le-am făcut cu Domnul.

Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare – credinţă, familie, alinare

Preşedintele Spencer W. Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit această viziune.

cum să îmbunătățiți 100 de vedere

Preşedintele Joseph F. Sfatul său pune accentul pe obligaţia de a elimina orice tradiţii, subiecte, tendinţe, trenduri şi de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile Societăţii de Alinare. Ele trebuie să caute revelaţie şi să se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, clasă, activitate şi efort al Societăţii de Alinare îndeplineşte scopurile pentru care a fost organizată.

iau flota cu o vedere slabă

Socializarea, prietenia şi unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea Sa. Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent preşedintele Thomas S.

  1. Efectul bolilor dentare asupra vederii
  2. România Dragoş Anastasiu: România are nevoie de viziune şi spirit antreprenorial Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană Dragoş Anastasiu crede că în anul acesta, marcat de pandemie şi, implicit, de teama de a călători în zone mai îndepărtate, turismul românesc va avea de câştigat.
  3. Minus zece miopii
  4. Articol principal: Împărăția lui Dumnezeu.
  5. Miopie moderată până la mare

În paginile acestei cărţi, putem descoperi modele şi exemple de surori şi fraţi care au lucrat în parteneriat, în viziunea 4 așa cum văd ei şi în Biserică, şi putem învăţa principii despre cine suntem, ce credem şi ce trebuie să protejăm. Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile Societăţii de Alinare, viziunea profeţilor se va împlini.

Apocalipsa lui Ioan - Wikipedia

Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare. Eu, asemenea preşedintelui Gordon B. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare pe măsură ce ajutăm la creşterea credinţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor.

Despre această viziune depun şi eu mărturie, în numele lui Isus Hristos, amin.