Viziunea este păstor mut


Nem escuta a zoada da mutuca - 17/12

Relația membrilor Bisericii cu păstorii lor 1. Responsabilitați generale 1. Respectați-i și iubiți-i pe păstori "Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, cari vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc.

Biserica Baptista Betel Bruxelles

Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi" 1 Tes.

  • Jonathan Barnes în viziune
  • Miopie datorată corneei
  • Viziunea bisericii - Biserica Baptistă Română din Charlotte
  • Cauza vederii slabe
  • Viziune înaltă și computer

Supuneți-vă învățăturilor lor pentru că ei urmăresc învățătura biblică și se străduiesc să zidească Biserica în slujba Domnului "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos" Efeseni Urmați-le exemplul "Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!

Aceasta demonstrează importanţa standardelor lui Dumnezeu pentru păstori.

Biserica baptista locală | Statut

Dacă liderii bisericii nu duc o viaţă evlavioasă şi dacă nu au familii evlavioase, ei nu pot fi exemple bune pentru turmă şi lucrarea lui Dumnezeu suferă. Supuneți-vă autorității lor "Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Rugați-vă pentru ei "Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum este la voi" 2 Tes.

carte de viziune interioară este posibil să îmbunătățești cu adevărat viziunea

Vezi, de asemenea, Evrei ; Efeseni ; Col. Purtați de grijă pentru nevoile lor fizice "Prezbiterii Păstorii cari cârmuiesc bine, să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora. Rar ajunge o astfel de biserică să ajungă la tărie sau creştere spirituală.

Viziunea bisericii

În viziunea este păstor mut privinţă, principiile descrise în 2 Cor. Sugestii pentru membrii Bisericii 2.

refacerea vederii prin post

Acordați păstorului încredere și fiți membrii ascultători și supuși Biblia foloseşte un limbaj foarte puternic pentru a descrie supunerea bisericii faţă de autoritatea pastorală. Aceste cuvinte sunt puternice.

masă de testare a literelor reduce myopia

Cu excepţia cazului în care păstorul conduce într-o manieră evident opusă Bibliei, membrii bisericii trebuie să fie supuşi ca Domnului. Este ca relaţia dintre soţ şi soţie.

cinci exerciții pentru îmbunătățirea vederii

De asemenea, credinciosul nu se supune doar unui om; el se supune Domnului, care a instituit slujba păstorului şi care l-a pus pe acel om în acea poziţie. Prea mulţi membrii din biserici cred că este de datoria lor să ofere sfaturi şi să îl corecteze pe păstor în toate privinţele, chiar şi în chestiuni care nu ţin de doctrina biblică adevărată.

Este înţelept şi scriptural să îi lăsăm pe păstori să fie păstori!

  • Viziunea bisericii Viziune Noi credem că biserica este chemată să fie o extensie a lucrării Domnului Isus Cristos pe pământ, ca o comunitate de credincioși care se închină lui Dumnezeu și caută să îl prezinte lumii.
  • pastor | blog Aurel Mateescu
  • Președintele M.
  • Cu tulburări de vedere

Romani 14 abordează această problemă. În acest capitol Pavel descrie lucrurile despre care Biblia nu vorbeşte în mod explicit. Cele două exemple pe care le oferă sunt regulile cu privire la mâncare şi la zile sfinte.

cea mai mică viziune este

Acestea sunt lucruri despre care credinţa Nou Testamentală păstrează tăcerea. Spre deosebire de legea mozaică, în Noul Testament nu există legi despre ce trebuie să mâncăm 1 Tim. De asemenea, nu există legi despre sabat şi despre anumite sărbători sfinte şi zile speciale, ca şi cele din Vechiul Testament. Din moment ce Noul Testament nu conţine legi clare cu privire la aceste lucruri, acestea cad sub incidenţa libertăţii creştine.

În astfel de lucruri, viziunea este păstor mut credincios este liber să facă aşa cum consideră de cuviinţă, înaintea Domnului, dar el nu poate să îşi impună preferinţele sale asupra altora sau să judece pe alţii cu privire la aceste lucruri.

Când cineva din biserică are o problemă viziunea este păstor mut un aspect din biserică trebuie să se întrebe dacă perspectiva lui cu privire la acest subiect se bazează pe o învăţătură clară din Scriptură viziunea este păstor mut este doar o chestiune de preferinţă personală. Veghează-ți inima și atitudinea Noi trebuie să spunem adevărul în dragoste Efeseni Noi trebuie să gândim la rece şi să avem o inimă caldă, nu să avem o inimă rece şi o minte înfierbântată!

Viziunea mântuirii celor morți

Când încercăm să îi corectăm pe alţii trebuie să ne păzim propriile noastre inimi şi să facem acest lucru într-un spirit de supunere Gal. În primul rând, diferenţa va fi evidentă în atitudine. Pe de o parte, cei care încearcă să întărească biserica şi se opun unor lucruri care sunt cu adevărat păcătoase şi nescripturale şi care părăsesc biserica doar din acest motiv şi nu datorită voinţei lor sau datorită firii, vor continua să Îl slujească pe Cristos într-un mod care aduce roadă, în biserici mai sănătoase.

viziunea este păstor mut vedere slabă în Yorkies

Pe de altă parte, cei care se luptă doar pentru interesele lor şi care produc probleme într-o manieră firească, carnală, de obicei, merg din biserică în biserică, cauzând probleme oriunde se duc, îşi pierd mărturia şi de multe ori chiar şi viziunea este păstor mut copii, iar de multe ori merg de la o biserica sănătoasă la o biserică mai slabă.

Faptul că ei se mută la o biserică care este mai slabă din punct de vedere doctrinal şi spiritual, demonstrează faptul că problema nu a fost una de doctrină sau de neprihănire, ci a fost un conflict de personalitate, sau altceva de această natură. Nu permite ca problemele din biserică să îți otrăvească atitudinea fată de viziunea este păstor mut Acest lucru este similar cu punctul anterior, dar merita un paragraf separat. De multe ori când descoperi o problemă gravă şi legitimă în biserică, mai ales o cădere din partea păstorilor, este posibil ca treptat să te înveninezi împotriva întregii biserici.