Tabel de vizualizare cu unități de vizualizare. Produse de origine non-animală


din care viziunea stă mai repede

Submodulul permite: Marcarea elevilor nepromovați Promovarea multiplă sau individuală a elevilor și asocierea lor la o formațiune de studiu pe anul școlar viitor Modulul "Resurse materiale" UPDATED Modulul permite colectarea și gestionarea datelor relevante complete aferente resurselor materiale și facilităților unităților de învățământ. Deschide ghidul Modulul "Înscrierea la grădiniță" Modulul permite colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul preșcolar furnizate prin intermediul cererilor de înscriereevaluarea cererilor depuse și reînscrierea.

Mi-am redat vederea prin gimnastică

Deschide ghidul Modulul "Managementul unităților de învățământ" Modulul Managementul unităților de învățământ este utilizat pentru gestionarea structurii și detaliilor de organizare a unităților de învățământ și permite colectarea și administrarea tuturor detaliilor și atributelor unităților școlare, dar și a caracteristicilor care definesc contextul exact de funcționare al acestora gestionarea formațiunilor de studiu, gestionarea activităților extrașcolare, tabel de vizualizare cu unități de vizualizare partenerilor și consorțiilor.

Deschide ghidul Modulul "Resurse umane" Modulul de gestionare a datelor personalului din unitățile de învățământ este o componentă importantă a sistemului, aceștia fiind actori principali ai educației, alături de unitățile de învățământ și de elevi.

ochii uscați au scăzut vederea teste online de vedere aproape

Modulul permite colectarea datelor relevante complete ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ. Datele statistice se colectează la nivelul unităților de învățământ, iar inspectoratele Școlare Județene ISJ pot vizualiza și modifica datele colectate de unități. De asemenea ele pot vizualiza sumele tuturor datelor statistice din județul de reședință al reprezentanților săi.

tabel de vizualizare cu unități de vizualizare

Deschide ghidul Elevi - ghidul utilizatorului din unitatea de învățământ Modulul de gestionare a datelor elevilor este o componentă cheie, pentru că aceștia sunt principalii adresanți ai ofertelor educaționale puse la dispoziție de unitățile de învățământ. În acest modul este permisă colectarea și gestionarea completă a datelor de identificare ale elevului, precum și gestionarea parcursului școlar al acestuia, de la înscriere în unitate, înregistrare într-o formațiune de studiu, acţiuni  extrașcolare, trecerea dintr-un ciclu de învățământ la următorul etc.

Deschide ghidul Plan de școlarizare - ghidul utilizatorului din unitatea de învățământ Modulul Plan de școlarizare gestionează informațiile referitoare la oferta unităților de învățământ, precum și procesul de aprobare și cel de management la nivel național ale acestora.

test ocular în creastă comunitate de puncte de vedere este

Proiectul planului de școlarizare cuprinde informațiile despre structura pe care o poate gestiona fiecare unitate de învățământ: Nivele.