Comentează o nouă viziune. Mult mai mult decât documente.


Revizuirea Directivei privind  Intermedierea în Asigurări IMD1operaţiune declanşată în vara anului la nivelul Uniunii Europene, şi-a propus  obţinerea unui mediu de afaceri mai echitabil pentru intermedierea şi distribuţia asigurărilor, într-o piaţă mai bine integrată şi cu un nivel optim de protecție a consumatorului.

panuveita bolii vederii viziunea poate fi restabilită cu astigmatism

În vara anuluidupă o largă consultare cu numeroasele entităţi interesate, a fost publicată o primă versiune a textului Directivei. Procesul legislativ a durat mai bine de trei ani, comportând diverse modificări ale textului original ca rezultat al negocierilor tripartite şi al observaţiilor şi  sugestiilor promovate de autorităţile naţionale de supraveghere din domeniul asigurărilor. Documentul adoptat de plenul PE a amendat propunerile Comisiei Europene în legătură cu câteva puncte cheie, comentează o nouă viziune cum urmează: - Sfera de acţiune: Directiva stabileşte regulile privind iniţierea şi derularea activităţilor de distribuţie în asigurări şi reasigurări pe teritoriul UE.

  • IDD, o nouă viziune asupra intermedierii în asigurări
  • Menținerea acuității vizuale
  • Nokia ofera gratuit navigatie GPS
  • Astigmatism vizual asociat
  • Sunteți pe pagina 1din 3 Căutați în document Tema si viziunea despre lume intr-o nuvela Opera literara Moara cu noroc de Ioan Slavici este o nuvel psihologic i a ap rut n anul n vol Novele din popor dup ce fusese publicat n revista Convorbiri literare.
  • Anuntul Nokia este un raspuns la Google, care a lansat inoctombrie anul trecut o noua versiune gratuita a Google Maps pentrutelefoanele inteligente care opereaza in platforma Android,comenteaza Reuters.
  • Tema Si Viziunea in Nuvela -Moara Cu Noroc
  • Comentariu: Avertismentul lui Gauck la adresa Europei și a Germaniei | Germania | DW |

În  intenţia legiuitorului, Directiva are drept scop armonizarea minimă şi, ca atare, ea nu trebuie să împiedice statele membre să mențină sau să  introducă dispoziții mai stricte în scopul de a proteja clienții. Activitatea intermediarilor în asigurări este deja grevată de o serioasă povară birocratică, în timp ce veniturile lor nu au crescut vizibil în ultimii ani.

Astfel, dacă autoritatea competentă din statul gazdă constată că un intermediar aflat sub incidenţa Directivei îşi încalcă obligaţiile legate de exercitarea dreptului la libera circulaţie a serviciilor, ea va informa autoritatea statului de domiciliu, care este obligată să ia măsurile  cuvenite. În cazul în care autoritatea statului de domiciliu nu intervine corespunzător, atunci autoritatea statului gazdă va fi îndreptăţită să intervină direct.

De asemenea, autoritatea statului gazdă este îndreptăţită să refuze unui operator exercitarea dreptului de  liberă stabilire sau a celui de a furniza liber servicii dacă are informaţii pertinente potrivit cărora operatorul în cauză a ales această soluţie cu  scopul de a evita îndeplinirea unor obligaţii care i-ar fi incumbat comentează o nouă viziune îşi stabilea domiciliul sau înregistra o sucursală în ţara gazdă.

Germania Comentariu: Avertismentul lui Gauck la adresa Europei și a Germaniei Președintele federal a manifestat înțelegere pentru dorința multor state europene de a limita accesul refugiaților în Uniune.

În acest scop, autorităţile naţionale pot impune certificarea competenţelor dobândite în procesul de instruire prin promovarea unui test. Acolo unde  comisionul este achitat direct de către consumator, intermediarul trebuie să furnizeze informaţii despre cuantumul acestuia sau, în cazurile în care  este posibil, chiar asupra metodei de calcul a comisionului.

Înainte de încheierea contractului, intermediarul trebuie să furnizeze clientului un  formular de recomandări personalizate, din care să rezulte argumentele pentru care un anumit produs este cel recomandabil.

miopie la patruzeci de ani comparați vizualizarea

În asigurările  non-life, informaţiile vor fi furnizate prin intermediul unorformulare standardizate clare şi uşor de citit, conţinând o descriere concisă a acoperirii, inclusiv lista riscurilor principale, suma asigurată, o listă  oncisă a excluderilor, modalităţile şi calendarul de plată a primelor de asigurare. Dat fiind că există încă diferențe considerabile între dispozițiile de drept intern care împiedică accesul la activitățile de distribuire de asigurări și  reasigurări și desfășurarea acestor activități pe piața internă, proiectul de rezoluție legislativă devine oportun în consolidarea pieței interne privind intermedierea produselor de asigurări.

Cele mai populare articole

Daniel BUDA, PPE, România - Cross-selling: Atunci când un produs de asigurări este oferit împreună cu un produs sau serviciu de alt tip, ca parte a unui pachet complex,  intermediarul de asigurări are comentează o nouă viziune de a informa cumpărătorul dacă este posibilă cumpărarea diverselor componente ale pachetului şi  individual şi, în caz afirmativ, trebuie să furnizeze detalii complete privind fiecare componentă a pachetului, inclusiv cu privire la costuri şi comisioane.

Informațiile trebuie furnizate într-o formă ușor de înțeles, în așa fel încât clienții sau potențialii clienți să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile cu privire la produsul de asigurări cu componentă investiţională oferit și, prin urmare, să ia decizii în cunoștință de cauză.

comentează o nouă viziune vedere slabă și primul birou

Totuşi, dacă se consideră că publicarea deciziei masaj punct ocular pentru restabilirea vederii sancţionare poate produce prejudicii disproporţionate tuturor părţilor implicate, autoritatea competentă poate hotărî să nu publice decizia de sancţionare sau să o publice, omiţând numele entităţilor comentează o nouă viziune. În dezbaterile parlamentare, ca şi în comentariile diverselor entităţi interesate, i se recunosc textului adoptat al Directivei o serie de merite clare: lărgirea sferei de acţiune care răspunde realităţilor actuale din pieţele europene de comentează o nouă viziune îmbunătăţirea nivelului de informare a clienţilor, cu  privire la caracteristicile produselor, într-o manieră echilibrată; îmbunătăţirea generală a nivelului de transparenţă; impunerea unor cerinţe  comentează o nouă viziune privind pregătirea profesională a intermediarilor etc.

În construirea acestei Directive s-a pornit din comentează o nouă viziune de la filozofia potrivit căreia ar trebui să existe o piață unică, cu un singur set de reguli și cu o  abordare unică pentru fiecare domeniu. Din păcate, în zilele noastre este de notorietate faptul că, în situația în care se reglementează un întreg pachet prin norme nediferențiate, acest demers vine exclusiv în sprijinul instituțiilor mari Întotdeauna au fost defavorizate afacerile mici și  mijlocii, situație care se va repeta și acum.

Account Options

Până atunci, vom reveni cu precizări privind diversele prevederi ale Directivei şi potenţialele lor efecte asupra pieţei româneşti de specialitate. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului IDD, o nouă viziune asupra intermedierii în asigurări.

comentează o nouă viziune

Comenteaza articolul.