Studii vizuale


unde ți-ai corectat viziunea miopie cu vedere scăzută

Absolvenţii vor avea capacitatea de a se exprima vizual într-un mod autentic, în raport cu noile concepte şi tendințe studii vizuale din arta contemporană precum şi posibilitatea de a relaţiona cu factori socio-economici de care depinde evoluția lor în domeniu galerii, muzee, şcoli, asociații, fundații şi institute culturale. Autorizat provizoriu în programul a fost acreditat distinct pe cele trei direcții de specializare în și reevaluat periodic conform legislației în viguare.

Art Attack – Decorarea ghiveciului. Doar la Disney Junior!

Beneficiază de aportul unor cadre didactice cu o prestigioasă activitate de creație artistică la nivel național și internațional și o dinamică a evenimentelor extracurriculare oferite studenților, printre care inițierea Festivalului studențesc StudentFEST, Bienala de desen, Bienala de afiș și ilustrație de carte, simpozioane de pictură și sculptură.

Traseul parcurs Programul de studiu Arte Plastice -Pictură reprezintă o direcţie de studiu a programului mai larg, destinat Artelor vizuale, venind, pe lângă bagajul de cunoştinţe şi aptitudini generale ale acestuia, cu anumite caracteristici specifice picturii.

Astfel, asimilarea unor cunoştinte fundamentale de teoria culorii, de tehnica şi tehnologia picturii, de utilizarea materialelor studii vizuale lucru specifice este prioritară, atât din perspectiva tradiţiei picturii, cât studii vizuale dintr-o perspectivă inovativă regăsită la nivelul unor discipline propuseorientată spre noile medii şi noile tehnologii, care pot constitui un suport în reevaluarea şi revalorificarea picturii în relaţie cu provocările de actualitate din câmpul artei, ce va fi aprofundată la nivelul masteral.

studii vizuale zări pentru vedere

Programul de studii universitare Arte Plastice-Grafică are un profil aparte conturat prin asocierea dintre studiul fundamental al graficii de şevalet studii vizuale al gravurii cu pregătirea complementară orientată către ramura aplicativă a graficii publicitare şi de carte. Dobândirea competenţelor profesionale sunt orientate pe cunoaşterea și explorarea creativă a limbajului și instrumentarului de comunicare vizuală, a tehnicilor de reprezentare ale desenului și culorii, tehnicilor gravurii, cărții și ilustrației de carte şi ale tehnologiilor informaţionale, necesare transpunerii în material a proiectelor artistice.

Totodată, disciplinele și temele de studiu sunt concordante cu tendințele artei contemporane, printr-o înnoire continuaă a conceptelor despre artă și incursiunile creative în arealul de semnificare.

studii vizuale hipermetropie după 40 de ani de tratament

Sunt încurajate formarea abilităţilor de comunicare artistică şi gestionarea cunoștințelor dobândite prin demonstrarea deprinderilor, argumentarea proiectelor de creație, utilizarea terminologiei de specialitate, evaluarea constructivă a demersului studii vizuale sub aspect formal, al stilului şi al tehnicii în domeniile de manifestare specifice graficii.

Oferta educaţională, modul de predare şi asimilare a conţinutului disciplinelor alături de libertatea de informare şi recunoaştere a surselor alternative a fiecărui student, ţine cont de caracterul singular al experienţei şi formării individuale. Programul de studii al specializării Arte Plastice-Sculptură conţine discipline teoretice şi practice din domeniul artelor vizuale.

Antropologie vizuală [Lect. David MacDougall Încă de la primele explorări de teren antropologii au făcut apel la suportul vizual pentru a consolida veridicitatea practicilor culturale și dinamicilor sociale documentate pe baza notelor de teren, transformate ulterior în ample texte etnografice. Într-o disciplină dominată de producțiile etnografice textuale antropologia vizuală și-a consolidat timid și doar foarte recent o poziție-cheie.

Formează profesionişti capabili de a păstra şi de a cultiva valorile tradiţionale în sculptură, de a sonda structurile arhetipale ale formei, de a asimila specificul noilor limbaje vizuale din sculptura contemporană, prin folosirea tehnice tradiţionale şi soluţiilor inovatoare. Practicile se desfășoară în baza acordurilor instituționale cu parteneri precum: muzee de artă, licee studii vizuale artă, galerii de artă, colecţii de artă, biblioteci, institute de cultură, muzee de artă populară, case de cultură, asociaţii şi fundaţii de artă, organizaţii profesionale, comunităţi artistice, tabere de creaţie: Casa de Cultură Studii vizuale, Pensiunea Studii vizuale Ghelari, Arsenal Parc Sebeş, Asociaţia PAO — atelier experimental Potoc, FAD, Liceul de Artă, Timișoara, ș.

Puncte tari Facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii are loc prin prin identificarea posibilităţilor, instituţiilor şi surselor de formare complementară, aplicată și nu în ultimul rând dobândirea unei experiențe dotorate programelor de mobilitate a studenţilor, organizarea de manifestări culturale, studii vizuale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Studii de mediu și dezvoltare durabilă Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România.

Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, accesul la mijloace studii vizuale și mobile, publicări de articole, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, studii vizuale, consiliere socio-profesională, studii vizuale la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.

Fiecare student poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru această activitate 60 de ore. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă, costituind o experienţă de lucru utilă în vederea angajării.

studii vizuale viziune la caracatițe

Descrierea specializarii Programului de studii Conservare-restaurare se încadrează în domeniul Arte vizuale şi corespunde ariei de modul în care capul afectează vederea specifice domeniului patrimoniului cultural material naţional mobil şi imobil. Este o specializare bazata pe multidisciplinaritate, bazata pe colaborari interinstitutionale, nationale si transfrontaliere.