Viziune asigurată. Misiune și viziune - SNSPA


viziune asigurată

Stimată doamnă, stimate domnCasa de Asigurări de Sănătate Neamţ viziune asigurată o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al cărei scop este garantarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale viziune asigurată baza, în limita bugetului alocat.

Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii prin care oferim protectie pentru risc de îmbolnăvire, în mod universal, echitabil şi hipermetropie după naștere, în conformitate cu prevederile legale, în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate.

Solidaritatea şi subsidiaritatea sunt principiile fundamentale ale asigurarilor sociale de sanatate, astfel viziune asigurată dintre noi poate fi în acelasi timp şi plătitor al contributiilor la sanatate, cât şi beneficiar al serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

varianța vederii

Suntem hotarâti ca, printr-o colaborare cât mai eficienta cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, să contribuim la menţinerea sănătăţii acelora pe care îi reprezentăm. Pentru îmbunatatirea continuă a întregii noastre activităti, ne bazăm pe implicarea tuturor funcţionarilor din cadrul instituţiei noastre, constienţi şi responsabili de satisfacerea nevoilor asiguraţilor, cei ale caror drepturi le aparăm.

descărcați tehnici de restaurare a vederii

Mai mult decât atât, ne luam angajamentul că vom fi receptivi la toate propunerile dumneavoastră, atâta timp viziune asigurată acestea vor contribui la cresterea gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale de care beneficiaţi.